bodu.com

中学教师博客

图片分类

图片归档

<<   2018年   >>

01月 02月 03月 04月
05月 06月 07月 08月
09月 10月 11月 12月

自留地

七律.从教三十五年感赋     三十五年是与非,半生心血李桃肥。 舌耕寒暑腰何折,笔写春秋发更稀。 雕琢从来高境界,栽培无处不芳菲。 一腔壮志今犹甚,喜看杏坛雏燕飞。

图片 (36张)

合肥行

2011-04-09 09:26
评论(0) 查看(1951)

中国报刊协会课堂教学分会理事会图片

2011-04-09 09:09
评论(0) 查看(2184)

学生看我

2011-01-30 19:17
评论(2) 查看(2972)

腊梅花开

2010-12-22 16:55
评论(1) 查看(3114)

游麻姑山

2010-12-12 09:55
评论(0) 查看(2008)

登台山

2010-12-05 16:57
评论(0) 查看(2031)

都江堰揽胜

2010-09-14 16:54
评论(2) 查看(3003)

成都一日游

2010-08-28 09:14
评论(0) 查看(1933)

成都青阳宫

2010-08-27 15:50
评论(0) 查看(2116)

乐山峨眉山都江堰青城山留影

2010-08-27 15:45
评论(0) 查看(2085)

横店杭州世博乌镇四日游

2010-08-26 16:46
评论(1) 查看(3070)

双色茉莉

2009-10-03 17:15
评论(0) 查看(2308)

师大香樟林

2009-10-03 17:12
评论(0) 查看(1640)

师大香樟林

2009-10-03 17:11
评论(0) 查看(1609)

和学生们在一起

2009-02-15 18:06
评论(2) 查看(2722)

和学生在一起

2009-02-15 18:03
评论(3) 查看(2370)

天沐温泉

2009-01-04 13:06
评论(1) 查看(2015)

天沐温泉

2009-01-04 13:05
评论(0) 查看(1634)

醉石亭前

2009-01-04 13:03
评论(0) 查看(1621)

醉石上

2009-01-04 13:02
评论(0) 查看(1484)

醉石上

2009-01-04 13:00
评论(0) 查看(1241)

手捧冰块

2009-01-04 12:58
评论(0) 查看(1450)

羲之洞内

2009-01-04 12:56
评论(1) 查看(2579)

羲之洞口

2009-01-04 12:55
评论(0) 查看(1455)